ΛΕΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Οι διαταραχές με τις οποίες
ασχολείται ένας λογοθεραπευτής
είναι οι εξής:

Αρθρωτικές Διαταραχές

Στη διαταραχή της άρθρωσης το παιδί διαλέγει το σωστό φώνημα αλλά το προφέρει λάθος λόγω ανεπάρκειας του μηχανισμού άρθρωσης ενώ στη φωνολογική διαταραχή το παιδί διαλέγει λάθος φώνημα για να χρησιμοποιήσει.

Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα στα σχολικά χρόνια. Εκδηλώνεται ως «ειδική» δυσκολία στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία και στα μαθηματικά.

Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές

Η γλωσσική διαταραχή περιγράφει την κατάσταση εκείνη κατά την οποία παρουσιάζονται προβλήματα στη χρήση του γλωσσικού συστήματος.

ΔΕΠ-Υ

Ο όρος "διαταραχή ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητα" (ΔΕΠ-Υ) αναφέρεται σε παιδιά και ενήλικες, που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες σε σημαντικούς τομείς της ζωής τους, όπως στις διαπροσωπικές σχέσεις, στο σχολείο, στην εργασία και στην οικογένεια, εξαιτίας υπερβολικής κινητικής δραστηριότητας και προβλημάτων στον έλεγχο της προσοχής και των παρορμήσεων. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε καταστάσεις στις οποίες τα περισσότεροι από τους συνομηλίκους τα καταφέρνουν πολύ εύκολα. Διαφέρουν από τα περισσότερα παιδιά του ίδιου αναπτυξιακού επιπέδου ως προς την ικανότητα:

01. Να εστιάσουν την προσοχή τους
02. Να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους και σε μερικές περιπτώσεις
03. Να ελέγξουν την κινητικότητά τους

Διαταραχή της Ροής της Ομιλίας

Ο τραυλισμός αποτελεί διαταραχή επικοινωνίας κατά την οποία η ροή ομιλίας διακόπτεται από επανάληψη λέξης, συλλαβής η φωνήματος, επιμήκυνση φωνήματος, μπλοκάρισμα, μη λεκτικές συμπεριφορές αποφυγή βλεμματικής επαφής, κλείσιμο των ματιών, μορφασμοί.

Διαταραχές Κατάποσης

Η δυσφαγία είναι η καθυστέρηση ή η λάθος κατεύθυνση της στερεάς τροφής ή και των υγρών από τη στοματική κοιλότητα προς το στομάχι. Οφείλεται στο ότι προσβάλλεται το μέρος του εγκεφάλου που ρυθμίζει τη λειτουργιά κατάποσης.

Νοητική Υστέρηση

Η νοητική υστέρηση (καθυστέρηση) εμφανίζεται ως κυρίαρχο ή δευτερεύον σύμπτωμα πολλών διαφορετικών διαταραχών και συνδρόμων, μικρή καθυστέρηση στις αντιληπτικές και κινητικές ικανότητες, αναπτύσσονται κάποιες κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.

Αυτισμός

Ο αυτισμός εντάσσεται στην κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών διαταραχών. Είναι μια συνθέτη και πολύπλοκη διαταραχή της ανάπτυξης η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από δυσκολία στην επικοινωνία, λεκτική και μη.

Βαρηκοΐα & Κώφωση

Η βαρηκοΐα είναι μία διαταραχή η οποία παρουσιάζεται άλλοτε εκ γενετής και άλλοτε εμφανίζεται στην πορεία της ζωής ενός ατόμου (επίκτητη). Είναι αμφοτερόπλευρη, επηρεάζει δηλαδή και τα δύο αυτιά ή μονόπλευρη.

Σύνδρομα (πχ σύνδρομο down)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Νόσος του Parkinson

Η νόσος του Πάρκινσον ή Παρκινσονισμός, όπως συνηθίζεται να λέγεται, είναι μία αργά εξελισσόμενη νευρολογική διαταραχή, η οποία προκαλείται από την εκφύλιση συγκεκριμένων νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου.

Άνοια

Η προοδευτική και μη αναστρέψιμη εξασθένηση της νοητικής λειτουργίας, η οποία χαρακτηρίζεται από αδυναμία της μνήμης και συχνά ελλείμματα στην κρίση, στην αφαιρετική σκέψη, στην ταξινόμηση, στην αντίληψη, στη μάθηση, στην εκτέλεση εργασιών και στη χρήση της γλώσσας), επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να επιτελεί ανεξάρτητα τις καθημερινές του δραστηριότητες

Εγκεφαλικά Επεισόδια

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) θεωρείται μία παθολογική κατάσταση κατά την οποία παρουσιάζεται δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος λόγω διαταραχών της αιμάτωσης του εγκεφάλου. Οι δύο βασικοί τύποι των ΑΕΕ είναι τα ισχαιμικά και τα αιμορραγικά. Στην περίπτωση ενός ισχαιμικού, μπορεί να παρουσιαστεί ελάττωση ή διακοπή της αιματικής παροχής σε μία περιοχή του εγκεφάλου, ενώ το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλεται σε αιμάτωμα που δημιουργείται στον εγκέφαλο από την ρήξη ενός αγγείου.

Νόσος Alzheimer

Η νόσος Alzheimer είναι μια χρόνια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου και αποτελεί το συχνότερο αίτιο της άνοιας. Η κύρια κλινική εκδήλωση της είναι η διαταραχή στη μνήμη, αλλά προσβάλλονται και άλλες εγκεφαλικές λειτουργίες και έτσι επηρεάζεται σοβαρά η κοινωνική ζωή του ασθενούς.