ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ

Πότε είναι απαραίτητη η λογοθεραπεία στα παιδιά;

Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας σε κάθε παιδί είναι διαφορετική και αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόκλιση από τα αναπτυξιακά στάδια.

Οδηγός γλωσσικής ανάπτυξης (0-6 ετών)

1ο Έτος Από τo κλάμα στην πρώτη λέξη

 • Παράγει ήχους ευχαρίστησης
 • Αντιδρά στους ήχους και γυρίζει το κεφάλι προς την πηγή του ήχου (μετά τον 6ο μήνα)
 • Δείχνει αντικείμενα που θέλει να του δώσουμε
 • Εμφάνιση πρώτων λέξεων, εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεις (πλησιάζοντας τους 12 μήνες)

1-2 Ετών Χρήση πρώτων λέξεων

 • Ανταποκρίνεται στο όνομά του
 • Κατανοεί οικεία αντικείμενα όταν τα ονομάζουμε
 • Κατανοεί και εκτελεί απλές οδηγίες (φέρε μου το ποτήρι, δώσε το κουτάλι στον μπαμπά)
 • Πλησιάζοντας τα 2 έτη έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο άνω των 300 λέξεων
 • Πλησιάζοντας τα 2 έτη έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 λέξεων
 • Αναγνωρίζει τα μέρη του σώματος (στο σώμα του ή στο σώμα μια κούκλας)

2-3 Ετών Συνδυασμός λέξεων σε φράση – Απόκτηση βασικών συντακτικών δομών

 • Κατανοεί και εκτελεί προτάσεις σύνθετης δομής (βάλε το ποτήρι πάνω στο τραπέζι) χωρίς άλλη βοήθεια από νεύματα ή χειρονομίες
 • Λέει το όνομά του
 • Χρησιμοποιεί απλές ολοκληρωμένες προτάσεις (Μαμά πάμε βόλτα…)
 • Απαντά σε απλές ερωτήσεις και ονομάζει αντικείμενα (όχι απαραίτητα με καθαρή άρθρωση)
 • Κάνει ερωτήσεις με 2-3 λέξεις ( Τι είναι αυτό;)
 • Χρησιμοποιεί σωστά τις προσωπικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ, αυτόν…)
 • Επιδίδεται σε συμβολικό και αναπαραστατικό παιχνίδι (κουκλόσπιτο, γκαράζ…)
 • Αντιλαμβάνεται 500 – 900 λέξεις
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 λέξεις

3-4 Ετών Ραγδαία αύξηση λεξιλογίου

 • Διατυπώνει συχνά ερωτήσεις (ποιος, τι, γιατί, που…)
 • Καταλαβαίνει αντίθετες έννοιες
 • Μετράει ως το 10
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-6 λέξεις
 • Καταλαβαίνει 1200-2000 λέξεις
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί σωστά τον πληθυντικό αριθμό (σε όλες τις πτώσεις)
 • Συνεργάζεται/παίζει με τα άλλα παιδιά
 • Αφηγείται απλά και πρόσφατα γεγονότα

4-5 Ετών Ολοκλήρωση του φωνολογικού συστήματος - τελειοποίηση εκφραστικού λόγου

 • Η άρθρωσή του είναι ευκρινής (καταληπτός σε τρίτους)
 • Αναγνωρίζει 3 βασικά χρώματα
 • Γνωρίζει το ονοματεπώνυμό του και την ηλικία του
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900-2000 λέξεις
 • Προσέχει τους άλλους όταν του μιλούν
 • Σωστή χρήση γραμματικών κανόνων
 • Περιγράφει τη μέρα του στο σχολείο
 • Μπορεί να αναδιηγηθεί ιστορίες/παραμύθια που άκουσε
 • Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις 4-8 λέξεις
 • Συμμετέχει σε δραστηριότητες-ομαδικές συζητήσεις στον παιδικό σταθμό

5-6 Ετών Κατάκτηση σχολικής ετοιμότητας

 • Καταλαβαίνει περίπου 12000 λέξεις
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1500-3000 λέξεις
 • Λέει όλα τα σύμφωνα με καθαρή άρθρωση (θεωρητικά)
 • Χρησιμοποιεί σωστά τους ρηματικούς χρόνους (παρόν-παρελθόν-μέλλον) όταν μιλά
 • Μπορεί να σχεδιάσει (από αντιγραφή) σχήματα, σύμβολα, γράμματα ή το όνομά του
 • Μπορεί να κατηγοριοποιήσει έννοιες αντικειμένων (μήλο είναι φρούτο, ο σκύλος είναι ζώο)
 • Γνωρίζει τα χρώματα και σχήματα
 • Γνωρίζει τις μέρες της εβδομάδας
 • Αφηγείται γεγονότα της προσωπικής του ζωής
 • Μετράει μέχρι το 30
 • Ολοκληρώνει τις εργασίες που του ανατίθενται
 • Επικοινωνεί εξίσου καλά με συνομήλικους και ενήλικες
 • Συμμετέχει σε δραστηριότητες- ομαδικές συζητήσεις στο νηπιαγωγείο