ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η λογοθεραπεία είναι μία σύγχρονη επιστήμη η οποία ασχολείται αρχικά με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τέλος με τη θεραπεία των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας σε παιδιά καθώς και σε ενήλικες.  Το κομμάτι της αξιολόγησης εξετάζει τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις παρούσες ανάγκες του ατόμου. Επιπλέον μας βοηθά να συγκεντρώσουμε αρκετές πληροφορίες για να θέσουμε τους κατάλληλους θεραπευτικούς στόχους. Η διαδικασία της αξιολόγησης διαφέρει ανάλογα με τη διαταραχή και τον λογοθεραπευτή. Η διάγνωση αποτελεί την ερμηνεία των πληροφοριών που αφορούν τον θεραπευόμενο με σκοπό να αποφασισθεί αν υπάρχει κάποια δυσκολία και να διαφοροποιηθεί από άλλα παρόμοια προβλήματα.